Kim Kardashian Is FINALLY Watching Bridgerton And She’s A Total Fangirl!